โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์
Thanasitanusorn School

 รับย้ายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 วันที่ 13-15 พฤษภาคม 2562
ดาว์นโหลดเอกสารภายใน
Contact Us
โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์
ส.พ.ป.สมุทรปราการ เขต 2
75  หมู่ที่ 19  ตำบลบางพลีใหญ่  
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  10540  
โทรศัพท์  02-3121409   
โทรสาร  02-3121409

Facebook
Google
Twitter
Email
Copyright © 2019 Thanasitanusorn School Rights Reserved.
For Webmaster