โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์
Thanasitanusorn School

 คำขวัญโรงเรียน ** เป็นคนดี มีวิชา พัฒนาสังคม** เอกลักษณ์โรงเรียน **โรงเรียนส่งเสริมกีฬา** อัตลักษณ์โรงเรียน**คนดี มีปัญญา**
สถานศึกษาปลอดภัย
- การดำเนินงานการเสริมสร้างความปลอดภัที่เป็นเลิศ (The Best Safety Practice) คลิ๊ก  
คู่มือการบริหารความปลอดภัยในสถานศึกษาโรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ คลิ๊ก
คู่มือการบริหารความปลอดภัยระดับสถานศึกษาแผนเผชิญเหตุ คลิ๊ก
- คณะผู้ร่วมพัฒนาระบบ MOE Safety Center คลิ๊ก
- การแจ้งเหตุงความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษาผ่านระบบ MOE Safety Center คลิ๊ก
Contact Us
โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์
ส.พ.ป.สมุทรปราการ เขต 2
75  หมู่ที่ 19  ตำบลบางพลีใหญ่  
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  10540  
โทรศัพท์  02-3121409   
โทรสาร  02-3121409

Facebook
Google
Twitter
Email
Copyright © 2019 Thanasitanusorn School Rights Reserved.
For Webmaster