โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์
Thanasitanusorn School

  *คำขวัญโรงเรียน ** เป็นคนดี มีวิชา พัฒนาสังคม** เอกลักษณ์โรงเรียน **โรงเรียนส่งเสริมกีฬา** อัตลักษณ์โรงเรียน**คนดี มีปัญญา**

โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ได้รับรางวัล
          นายวรรณชัย บุสนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2  ได้มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ นำโดย ดร.กุลญา ฉาวเกียรติคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อแสดงว่าโรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์เป็นสถานศึกษาที่มี “รูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จ เป็นแบบอย่างที่ดีได้ ประจำปีงบประมาณ 2564”ปรับปรุงเมื่อ: 2021-10-17

Contact Us
โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์
ส.พ.ป.สมุทรปราการ เขต 2
75  หมู่ที่ 19  ตำบลบางพลีใหญ่  
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  10540  
โทรศัพท์  02-3121409   
โทรสาร  02-3121409

Facebook
Google
Twitter
Email
Copyright © 2019 Thanasitanusorn School Rights Reserved.
For Webmaster