โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์
Thanasitanusorn School

  *คำขวัญโรงเรียน ** เป็นคนดี มีวิชา พัฒนาสังคม** เอกลักษณ์โรงเรียน **โรงเรียนส่งเสริมกีฬา** อัตลักษณ์โรงเรียน**คนดี มีปัญญา**

ขอแสดงความยินดี กับ โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์
ขอแสดงความยินดี กับ โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ จังหวัด สมุทรปราการ  รองชนะเลิศอันดับ 6 สถิติเวลา 9.705 วินาที
ในการแข่งขัน “สพฐ.- เอ.พี. ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 16 ก้าว กล้า สามัคคีสัญจรปรับปรุงเมื่อ: 2021-04-06

Contact Us
โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์
ส.พ.ป.สมุทรปราการ เขต 2
75  หมู่ที่ 19  ตำบลบางพลีใหญ่  
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  10540  
โทรศัพท์  02-3121409   
โทรสาร  02-3121409

Facebook
Google
Twitter
Email
Copyright © 2019 Thanasitanusorn School Rights Reserved.
For Webmaster