โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์
Thanasitanusorn School

  ***กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2/2563 วันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ***
   ข่าวและกิจกรรมผ่านFACEBOOK


คนเก่งธนสิทธิ์อนุสรณ์

ด.ญ. สมฤดี คเชนชาติ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

ชนะเลิศการขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง

เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  สมุทรปราการเขต 2 

ไปแข่งขันในระดับภาค
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

ด.ญ. ปาริชาติ. กลมกล่อม
ชนะเลิศการแนะนำหนังสือที่นักเรียนชอบ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  สมุทรปราการเขต 2
ข่าวการศึกษา


Contact Us
โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์
ส.พ.ป.สมุทรปราการ เขต 2
75  หมู่ที่ 19  ตำบลบางพลีใหญ่  
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  10540  
โทรศัพท์  02-3121409   
โทรสาร  02-3121409

Facebook
Google
Twitter
Email
Copyright © 2019 Thanasitanusorn School Rights Reserved.
For Webmaster